Képgaléria ajánló

porsche-gt3-elso-spoiler-03

Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a hafoliaakkoren.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói által a Honlap használata során megadott, vagy az Üzemeltető (Biztotek 2001 Bt. 6771 Szeged, Iskola u. 18., a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, Adatfeldolgozó) számára hozzáférhetővé vált személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során minden adatkezelés megfelel az Adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazottaknak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa.

Az Adatkezelési nyilatkozat hatálya a Honlap használatához szükséges, illetve az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy annak egyes részeit a Honlapon, vagy a Honlap közvetítésével.

Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

 

Személyes adatok, adatkezelés célja, időtartama

A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azonban a megadott adatok egy részének kezelését és esetleges továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

A Honlapra látogatók adatai

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató a Honlap működésének ellenőrzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. tv. 13/A § (3), valamint az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

A Honlap független web-analitikai auditálását a Google Analytics szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/ oldalakon olvashat.

A Honlap hírlevél-szolgáltatását a The Rocket Science Group MailChimp email marketing és email lista-menedzser szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a http://mailchimp.com/legal/privacy/ oldalon olvashat.

A Honlap online adományozási felületét a PayPal™ biztosítja. A kapcsolódó adatkezelésről a https://cms.paypal.com/hu/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=hu_HU oldalon olvashat.

A külső szolgáltatók az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat (cookie) helyezhetnek el és olvashatnak vissza. Ha az Érintett böngészője visszaküld el korábban elmentett adatcsomagot, a külső szolgáltatóknak saját tartalmuk tekintetében lehetőségük van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatási adatait a korábbiakkal. Az adatcsomagokról részletesen a http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oldalon olvashat.

 

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat .

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb két évig.

 

Jelentkezés szakmai napokra, rendezvényekre

Az adatkezelés célja: a rendezvényekhez kapcsolódó kapcsolattartás, egyéni igények felmérése, későbbi kapcsolattartás, megkeresés.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, egyéb elérhetőségei, a rendezvényhez kapcsolódó további információk, az Érintett által megadott adat .

Az adatkezelés időtartama: a nyilatkozattételtől számított legfeljebb két évig.

A kezelt adatok közül az Érintett neve és email címe Adattovábbításra kerülnek a Sikeres Régió Alapítvány (6771 Szeged, Szerb u. 50/B | www.sikeresregio.hu | kapcsolat@sikeresregio.hu | Adószám: 18477429-1-06 | Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72298/2014) felé.

 

További adatkezelések

Az Adatkezelési Nyilatkozatban fel nem sorolt esetekben az esetleges adatfelvételkor kerül sor az Érintett tájékoztatására.

 

Az adatkezelés biztonsága, az adatok tárolása

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a Honlapon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Érintettek által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az egyes adatkezelések során adattovábbítás történhet további Adatkezelők felé. Erről minden esetben előre tájékoztatja az Adatkezelő az Érintetteket.

Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei: székhelyén, Adatfeldolgozóinál, valamint a Padmin Bt. (szerverhosting szolgáltató) telephelyén (6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 4.).

 

Az Adatkezelő elérhetősége

Ha fólia, akkor Én (Biztotek 2001 Bt.)
6771 Szeged, Iskola u. 18.
www.hafoliaakkoren.hu | info@biztotek.hu.hu
Adószám: 21075113-2-06
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-85051/2015

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen Adatkezelési nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Utolsó módosítás: 2015. május 1.